Image 1

Krynica Morska

 

Image 2

Sztutowo

 

Image 3

Stegna

 

Image 4

Nowy Staw

 

Image 5

Nowy Dwór Gdański

 

Image 10

Image 1

Miłoradz

 

Image 2

Ostaszewo

 

Image 3

Stare Pole

 

Image 4

Lichnowy

 

Image 5

Malbork

 

Image 10

Nasi Partnerzy
sobota, 16 luty 2019

Informacja o planowanej realizacji operacji własnej nr 1/2018

Data publikacji: 11.05.2018 r.

Miejsce publikacji: Nowy Dwór Gdański 

Nowy Dwór Gdański, 11.05.2018 r.

Informacja o planowanej realizacji operacji własnej nr 1/2018

Żuławska Lokalna Grupa Działania

informuje o zamiarze realizacji projektu własnego objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach zakresu: 

Zbudowanie turystycznego partnerstwa na rzecz rozwoju obszaru

Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania

 

Termin składania zgłoszenia zamiaru realizacji operacji :

11.05.2018 r. – 12.06.2018 r.

Miejsce składania:

Zamiar realizacji operacji własnej należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji) w biurze LGD, tj. Biuro Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania, Plac Wolności 22, 82-100 Nowy Dwór Gdański, w godzinach 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku.

Tryb i sposób składania:

Zamiar realizacji należy składać w 1 egzemplarzu w wersji papierowej. Sposób składania - forma pisemna. Przykładowy wzór znajduje się w załączniku nr 1 do tej informacji.

Zakres tematyczny naboru:

Zbudowanie turystycznego partnerstwa na rzecz rozwoju obszaru Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania:

  • Opracowanie Strategii marketingowej i zbudowanie wspólnej marki;
  • Kampania marketingowa marki (publikacje, gadżety);
  • Promowanie obszaru, produktów, usług lokalnych

Ww. zakres tematyczny mieści się w zakresie wymienionym w par. 2 ust.1 pkt 8. Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Limit dostępnych środków:

Limit środków dostępnych wynosi: 50 tys. PLN

Wnioskodawca uprawniony do uzyskania wsparcia w ramach danego zakresu:

LGD, osoby prawne tj. zgodnie z § 3. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2015, poz 1570) o pomoc może ubiegać się podmiot będący: osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

Uwaga: Beneficjent powinien dostarczyć wraz z wnioskiem dokumenty pozwalające potwierdzić, że jest uprawniony do otrzymania wsparcia w ramach PROW (lista dokumentów powinna być zgodna z listą załączników dot. identyfikacji beneficjenta, określonych we wniosku o przyznanie pomocy).

Informacje udzielane są w Biurze Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania.

Pytania należy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub telefonicznie: ( 55) 272 04 06/ 512-600-669/502-864-823

Załączniki:

  1. Przykładowy formularz formy pisemnej do zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej LGD.
  2. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.
  1. Kryteria Wyboru.

Karta oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru w ramach operacji własnej 1/2018

Cel Szczegółowy

Przedsięwzięcie

Nr 1.1

Wykreowanie mody na Żuławy

Nr 1.1.1

Zbudowanie turystycznego partnerstwa na rzecz rozwoju obszaru Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania

KARTA OCENY OPERACJI

Lp.

Kryteria dla przedsięwzięć

Liczba punktów[1]

Definicja / wyjaśnienie

1

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia
w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy od udziału procentowego wskaźnika produktu osiąganego przez operację w stosunku do wskaźnika zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu

0 lub 2

(wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100%
(wielkość wskaźnika produktu operacji /
wielkość wskaźnika dla konkursu) x 100%

2

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia
w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy od udziału procentowego osiąganego wskaźnika rezultatu (bezpośrednio wynikającego ze wskaźnika produktu) przez operację w stosunku do wskaźnika rezultatu zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu

0 lub 2

(wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100%
(wielkość wskaźnika rezultatu operacji / wielkość wskaźnika dla konkursu)
x 100%

3

Udział wkładu własnego w realizację operacji wynosi minimum 20 punktów procentowych.

0 lub 2

Na podstawie złożonego wniosku

4

Wnioskodawca posiada doświadczenie i/lub kwalifikacje i/lub zasoby do realizacji projektów opartych na finansowaniu zewnętrznym

0 lub 6

Na podstawie oświadczenia
i przedstawionych dokumentów

5

Wnioskodawca jest osoba prawną współtworzoną przez co najmniej sektor społeczny, gospodarczy i publiczny

0 lub 10

Na podstawie oświadczenia
i przedstawionych dokumentów

SUMA (22 pkt.)

 

X

             

 

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60% (13 pkt.)

 

[1]                Jeżeli operacja spełnia dane kryterium, należy wpisać wartość przyznanych punktów.

Do pobrania:

docZałącznik nr 1 - Przykładowy formularz formy pisemnej do zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej LGDPrzykładowy formularz formy pisemnej do zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej LGD

pdfPlanowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

 pdfocena procedura wyboru 

 

 Aktualizacja!

Data publikacji: 13 czerwiec 2018

W związku z umieszczeniem w dniu 11.05.2018 roku na stronie internetowej Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania informacji o planowanej do realizacji operacji własnej LGD

informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 12.06.2018 roku, żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej. 

 

 

 

 

Kalendarz Żuławski

szlaki zulaw 400x400

Licznik Odwiedzin

1562271
DzisiajDzisiaj1
WczorajWczoraj0
This WeekThis Week1
This MonthThis Month1
RAZEMRAZEM1562271

Kontakt

Napisz do nas!!!