30.05.2016r.

 

23 maja 2016 r. w Sali Dębowej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, odbyło się podpisanie umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS) finansowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Umowę w imieniu Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania podpisał jej Prezes Pan Michał Chrząszcz.

 

 

Na realizację LSR otrzymaliśmy 9 509 500,00 zł które przeznaczymy m.in. na rozwój turystyki,  budowę/rozbudowę  infrastruktury  turystycznej,  promocję produktu lokalnego, czy wzmocnienie przedsiębiorczości.

DSC 0388

 

DSC 0389

 

 

 Do pobrania:

1. Startegia RLKS 

 pdfRLKS.pdf

Strategia RLKS z dnia 26.09.2017 r.:

pdfRLKS wrzesień 2017

Strategia RKLS z dnia 05.04.2018 r. 

pdfRKLS kwiecień 2018

Strategia RKLS zatwierdzona 12.06.2019 r. 

pdf RKLS maj 2019

Strategia RLKS zatwierdzona 8.07.2020 r.

pdfRLKS czerwiec 2020

Strategia RLKS 2021 zatwierdzona 22.06.2021 r. (aktualna)

pdf RLKS czerwiec 2021

2. Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii RLKS zawarta w dniu 23 maja 2016 r. 

pdf umowa RLKS

3. Harmonogram naborów

pdfharmonogram_naborw_wnioskow.pdf ( zaktualizowany w dniu 21.07.2016)

pdfharmonogram naborów (zaktualizowany dnia 20.12.2017 r.)

pdfharmonogram naborów (zatualizowany dnia 26.09.2017 r.)

pdfharmonogram naborów (zaktualizowany dnia 20.12.2017 r.)

pdf harmonogram naborów ( zaktualizowany dnia 11.06.2018 r.)

pdf harmonogram naborów  (zaktualizowany dnia 12.06.2019 r.)

pdfharmonogram naborów (zaktualizowany dnia 26.09.2019 r.)

pdfharmonogram naborów (zaktualizowany dnia 8.07.2020 r.)

pdfharmonogram naborów (zaktualizowany dnia 8.07.2020 r.)

pdfharmonogram naborów (zaktualizowany dnia 22.06.2021 r.)

pdfharmonogram naborów (zaktualizowany dnia 29.10.2021 r.)

pdfharmonogram naborów (aktualny,  z dnia 15.12.2021 r.)

4. Zestawienie rzeczowo-finansowe 

jpegzestawienie_rzeczowo_finansowe.jpeg

5.Ustawa z 20 lutego 2015 o o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

pdfustawa_RLKS.pdf

6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

pdfRozporzdzenie_PROW_2014_2020.pdf

pdf Rozporządzenie zmieniające z dnia 9 września 2020r. 

 7.Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacje własne LGD (zaktualizowano 13.09.2016) 

pdfocena_procedura_wyboru_i_oceny.pdf

pdfocena procedura wyboru (zaktualizowana dnia 26.09.2017 r.) 

pdf ocena_procedura wyboru (zaktualizowana 12.06.2019 r.) 

pdf ocena_procedura wyboru (zaktualizowana 29.10.2021 r.) 

 8. Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli

pdfGRANTY_PROCEDURY.pdf

9. Harmonogram realizacji planu komunikacji w 2016 r.  (umieszczono na stronie w dniu 25.07.2016) pozostałe znajdują się w zakładce Plan komunikacji

pdfHarmonogram_2016.pdf

 

10. Procedura ustalania kryteriów wyboru i ich zmiany dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD uchwalona w dniu 14 lipca 2016 przez Radę Żuławskiej LGD (umieszczono na stronie 25.07.2016, zakutalizowano 19.08.2016r.)

 pdfKryteria_wyboru_procedura.pdf

pdfKryteria wyboru (zaktualizowane dnia 26.09.2017 r.)

pdfKryteria wyboru - kwiecień 2018 (zaktualizowane dnia 05.04.2018 r.)

pdf Kryteria wyboru - wrzesień 2021  (zaktualizowane dnia 09.09.2021 r.)

 

 

11. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 ( umieszczono na stronie 01.09.2016r.)

 pdfROZP_MRiRW_zmieniajace.PDF

 

Do pobrania:

docZestawienie rzeczowo-finansowe za 2017 r. - umieszczono dnia 03.01.2018 r.

pdf Zestawienie rzeczowo-finansowe za 2018 r. - umieszczono 03.01.2019 r.

pdfZestawienie rzeczowo - finansowe za 2019 r. - umieszczono 07.01.2020 r.

pdfZestawienie rzeczowo - finansowe za 2020 r. - umieszczono 04.01.2021 r.

pdfZestawienie rzeczowo - finansowe za 2021 r. - umieszczono 05.01.2022 r.