Wpis do Ewidencji Producentów Rolnych w ramach PROW 2014-2020 jest wymagany na etapie składania wniosków o przyznanie pomocy. Poniżej zamieszczamy link do strony internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z aktualnymi dokumentami do pobrania. Wnioski można składać w ARiMR w Nowym Dworze Gdańskim oraz w Starym Polu. 

Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów obowiązujący od 13 września 2017 r.:

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/ewidencja-producentow.html