Uwaga!

Nowe wzory formularzy dla poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wzory dokumentów wraz z instrukcjami ich wypełniania zostały zamieszczone na stronie internetowej ARiMR:

https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3

https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-premie

https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-w-zakresie-projektow-grantowych-granty