Szanowni Państwo!
Żuławska Lokalna Grupa Działania przedstawia listy wniosków złożonych na konkursy naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach zakresu:

Przedsięwzięcie 2.2.2.: Ochrona i udostępnianie zasobów lokalnych.

 pdfLista wnioskow