Szanowni Państwo
Żuławska Lokalna Grupa Działania przedstawia listy wniosków wybranych przez LGD oraz listy wniosków nie wybranych przez LGD w ramach Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach zakresu:

Przedsięwzięcie 1.1.4.: Zorganizowanie wydarzeń turystycznych poza sezonem

Przedsięwzięcie 1.2.2.: Rozwój firm ukierunkowany na regionalne produkty turystyczne

Przedsięwzięcie 1.2.3.: Stworzenie przedsiębiorstw wspierających gospodarczy rozwój regionu

Przedsięwzięcie 1.2.4.: Rozwój firm wspierających gospodarczy rozwój regionu

Przedsięwzięcie 1.2.6.: Stworzenie przedsiębiorstw wspierających gospodarczy rozwój regionu przez osoby do 29. roku życia

 

pdfLista Operacji wybranych konkurs 01.2016
pdfLista Operacji wybranych konkurs 02.2016
pdfLista Operacji wybranych konkurs 03.2016
pdfLista Operacji wybranych konkurs 04.2016
pdfLista Operacji wybranych konkurs 05.2016

pdfLista Operacji niewybranych konkurs 01.2016
pdfLista Operacji niewybranych konkurs 02.2016
pdfLista Operacji niewybranych konkurs 03.2016
pdfLista Operacji niewybranych konkurs 04.2016
pdfLista Operacji niewybranych konkurs 05.2016

 

pdfLista operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wopp oraz zgodnych bz LSR

pdfLista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wopp oraz zgodnych bz LSR

 

pdfProtokół z posiedzenia RADY ŻLGD

pdfRejestr interesów członków Rady LGD

22.11.2016r

pdfLista operacji wybranych po procedurze odwoławczej konkurs 05/2016 

Dodano 13.12.2016 r.

pdfProtokół z posiedzenia Rady z dnia 05.04.2017 r. 
Dodano 07.04.2017 r.