Nowy Dwór Gdański, 31.03.2023 r.

Szanowni Państwo


Żuławska Lokalna Grupa Działania przedstawia listy wniosków wybranych przez LGD oraz listy wniosków niewybranych przez LGD w ramach Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach zakresu:

1.1.4 Zorganizowanie wydarzeń turystycznych poza sezonem - konkurs nr 41/2023

 

pdf Protokół z posiedzenia Rady z dnia 23.03.2023 r.   

pdf Protokół z posiedzenia Rady z dnia 29.03.2023 r.   

pdfRejestr interesów

pdf Lista obecności członków Rady podczas posiedzenia 23.03.2023 r.

pdf Lista obecności członków Rady podczas posiedzenia 29.03.2023 r.

pdf  Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach Konkursu nr 41/2023

pdf  Lista operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz niezgodnych z LSR w ramach Konkursu nr 41/2023 

pdf  Lista operacji wybranych przez LGD w ramach Konkursu nr 41/2023

pdf  Lista operacji niewybranych przez LGD w ramach Konkursu nr 41/2023