Nowy Dwór Gdański, 27.08.2019 r.

Szanowni Państwo
Żuławska Lokalna Grupa Działania przedstawia listy wniosków wybranych przez LGD oraz listy wniosków nie wybranych przez LGD w ramach Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach zakresu:

2.1.2 Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych- konkurs 27/2019

2.2.2 Ochrona i udostępnianie zasobów lokalnych- 28/2019

 

pdf Lista obecności RADY podczas posiedzenia w dniu 21.08.2019 r.

pdf Rejestr interesów konkurs 27/2019

pdf Rejestr interesów konkurs 28/2019

pdf Protokół z posiedzenia RADY w dniu 21.08.2019 r.

 

pdf Lista operacji wybranych w ramach konkursu 27/2019

pdf Lista operacji wybranych w ramach konkursu 28/2019

 

pdf Lista operacji zgodnych z LSR w ramach konkursu 27/2019

pdf Lista operacji zgodnych z LSR w ramach konkursu 28/2019

 

 

pdfLista operacji niewybranych w ramach konkursu 27/2019

pdfLista operacji niewybranych w ramach konkursu 28/2019

 

pdfLista operacji niezgodnych z LSR w ramach konkursu 27/2019

pdfLista operacji niezgodnych z LSR w ramach konkursi 28/2019