Nowy Dwór Gdański, 29.10.2020 r.

Szanowni Państwo


Żuławska Lokalna Grupa Działania przedstawia listy wniosków wybranych przez LGD oraz listy wniosków niewybranych przez LGD w ramach Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach zakresu:

1.2.3 Stworzenie przedsiębiorstw wspierających gospodarczy rozwój regionu - konkurs nr 32/2020

1.2.2 Rozwój firm ukierunkowany na regionalne produkty turystyczne - konkurs nr 33/2020

1.2.4 Rozwój firm wspierających gospodarczy rozwój regionu - konkurs nr 34/2020

1.1.3 Uatrakcyjnienie niekomercyjnej oferty turystycznej i rekreacyjnej obszaru Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania - konkurs 35/2020

 

pdf Protokół z posiedzenia Rady z dnia 26.10.2020 część I        pdf Protokół z posiedzenia Rady z dnia 26.10.2020 część II

pdf Rejestr interesów

pdf Lista obecności członków Rady podczas posiedzenia 

 

pdf  Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach Konkursu nr 32/2020

pdf  Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach Konkursu nr 33/2020

pdf  Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach Konkursu nr 34/2020

pdf  Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach Konkursu nr 35/2020

 

pdf  Lista operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz niezgodnych z LSR w ramach Konkursu nr 32/2020

pdf  Lista operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz niezgodnych z LSR w ramach Konkursu nr 33/2020

pdf  Lista operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz niezgodnych z LSR w ramach Konkursu nr 34/2020

pdf  Lista operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz niezgodnych z LSR w ramach Konkursu nr 35/2020

 

pdf  Lista operacji wybranych przez LGD w ramach Konkursu nr 32/2020

pdf  Lista operacji wybranych przez LGD w ramach Konkursu nr 33/2020

pdf  Lista operacji wybranych przez LGD w ramach Konkursu nr 34/2020

pdf  Lista operacji wybranych przez LGD w ramach Konkursu nr 35/2020

 

pdf  Lista operacji niewybranych przez LGD w ramach Konkursu nr 32/2020

pdf  Lista operacji niewybranych przez LGD w ramach Konkursu nr 33/2020

pdf  Lista operacji niewybranych przez LGD w ramach Konkursu nr 34/2020

pdf  Lista operacji niewybranych przez LGD w ramach Konkursu nr 35/2020