Nowy Dwór Gdański, 9.03.2022 r.

Szanowni Państwo


Żuławska Lokalna Grupa Działania przedstawia listy wniosków wybranych przez LGD oraz listy wniosków niewybranych przez LGD w ramach Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach zakresu:

1.2.3 Stworzenie przedsiębiorstw wspierających gospodarczy rozwój regionu - konkurs nr 38/2022

1.1.3 Uatrakcyjnienie niekomercyjnej oferty turystycznej i rekreacyjnej obszaru Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania - konkurs 39/2022

 

pdf Protokół z posiedzenia Rady z dnia 3.03.2022 r.    

pdfRejestr interesów

pdf Lista obecności członków Rady podczas posiedzenia 

 

pdf  Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach Konkursu nr 38/2022

pdf Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach Konkursu nr 39/2022

 

pdf  Lista operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz niezgodnych z LSR w ramach Konkursu nr 38/2022 

pdf Lista operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz niezgodnych z LSR w ramach Konkursu nr 39/2022

 

pdf  Lista operacji wybranych przez LGD w ramach Konkursu nr 38/2022

pdf  Lista operacji wybranych przez LGD w ramach Konkursu nr 39/2022

 

pdf  Lista operacji niewybranych przez LGD w ramach Konkursu nr 38/2022

pdf  Lista operacji niewybranych przez LGD w ramach Konkursu nr 39/2022