Nowy Dwór Gdański, 31.03.2017 r.

Szanowni Państwo
Żuławska Lokalna Grupa Działania przedstawia listy wniosków wybranych przez LGD w ramach Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach zakresu:

1.1.3. Uatrakcyjnienie niekomercyjnej oferty turystycznej i rekreacyjnej obszaru Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania

 

 

pdf Lista operacji wybranych w ramach Konkursu 08/2017 

pdfLista operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem o konkursie 

pdfProtokół z posiedzenia Rady z dnia 27.03.2017 r. 

pdfRejestr interesów Członków Rady w ramach Konkursu 08/2017