Szanowni Państwo!

Przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu "Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu - wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców powiatów kwidzyńskiego, malborskiego, nowodworskiego i sztumskiego".

 

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ ZŁOŻONYCH FORMULARZY REKRUTACYJNYCH
W RAMACH DRUGIEGO NABORU.

OSOBY, KTÓRE OTRZYMAŁY OCENĘ NEGATYWNĄ ZAPRASZAMY DO WERYFIKACJI ZŁOŻONYCH FORMULARZY I PONOWNEGO ICH ZŁOŻENIA PODCZAS KOLEJNEGO NABORU, KTÓRY BĘDZIE MIAŁ MIEJSCE W DNIACH OD 3 DO 7 LIPCA 2017r.

L.p.  Nr indentyfikacyjny Oceniający I Oceniający II Punktacja uzyskana na etapie oceny merytorycznej Ocena
1 07/05/17/M-k 51 52 51,5 POZYTYWNA
2 01/05/17/K-n 50,5 42 46,25 POZYTYWNA
3 03/05/17/NWD 47 45 46 POZYTYWNA
4 04/05/17/Sz-m 45 45 45 POZYTYWNA
5 02/05/17/M-k 42 48 45 POZYTYWNA
6 05/05/17/M-k 42 47 44,5 POZYTYWNA
7 11/05/17/M-k 48 41 44,5 POZYTYWNA
8 03/05/17/M-k 39 43 41 POZYTYWNA
9 06/05/17/M-k 41 39 40 POZYTYWNA
10 04/05/17/NwD 34 45 39,5 POZYTYWNA
11 04/05/17/M-k 40 39 39,5 POZYTYWNA
12 10/05/17/M-k 37,5 40 38,75 POZYTYWNA
13 02/05/17/NWD 32 37 34,5 POZYTYWNA
14 02/05/17/Sz-m 34,5 33 33,75 POZYTYWNA
15 01/05/17/NWD 32 31,25 31,625 POZYTYWNA
16 03/05/17/Sz-m 31,25 31,21 31,23 POZYTYWNA
17 05/05/17/Sz-m 7 4 5,5 NEGATYWNA