Poniższa tabela zawiera wyniki oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych złożonych podczas IV naboru.

 

L.p. Nr ewid. Punktacja Ocena
1 05/07/17/Sz-m 49,5 POZYTYWNA
2 06/07/17/Sz-m 52 POZYTYWNA
3 07/07/17/Sz-m 48,3 POZYTYWNA
4 08/07/17/Sz-m 46,3 POZYTYWNA
5 09/07/17/Sz-m 44,5 POZYTYWNA
6 10/07/17/M-k 46,5 POZYTYWNA
7 11/07/17/M-k 46,5 POZYTYWNA
8 5/07/17/k-N 34,8 POZYTYWNA