logotypy

„Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu-wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców powiatów kwidzyńskiego, malborskiego, nowodworskiego i sztumskiego”

                                         

 

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE
I DOTACYJNE

 

L.p.

Nr wniosku o wsparcie pomostowe

Nr wniosku o wsparcie dotacyjne

I oceniający

II oceniający

Stworzenie miejsc pracy

Kwota

Punktacja

1

55/WD/NW/2017

35/WP/NW/2017

95

90

10

23372

102,5

2

47/WD/NW/2017

30/WP/NW/2017

92

92

10

23372

102

3

38/WD/Sz-m/2017

6/WP/Sz-M/2017

95

95

-

23372

95

4

41/WD/Nw/2017

26/WP/NW/2017

96

91

-

23372

93,5

5

51/WD/NW/2017

32/WP/NW/2017

95

92

-

23372

93,5

6

43/WD/K-N/2017

10/WP/K-N/2017

87,5

93

-

23372

90,25

7

56/WD/Sz-m/2017

10/WP/Sz-M/2017

90

87

-

23372

88,5

8

62/WD/Sz-m/2017

13/WP/Sz-M/2017

82

73

10

23372

87,50

9

58/WD/Sz-M/2017

11/WP/Sz-M/2017

90,5

83

-

23372

86,75

10

54/WD/NW/2017

34/WP/NW/2017

92

81

-

23372

86,5

11

53/WD/Sz-M/2017

9/WP/Sz-M/2017

83,5

87

-

23372

85,25

12

52/WD/N-W/2017

33/WP/NW/2017

81

89

-

23372

85

13

45/WD/Nwd/2017

28/WP/NW/2017

90

76

-

23372

83

14

49/WD/SZ- M/2017

8/WP/Sz-M/2017

86

80

-

23372

83

15

59/WD/Sz-m/2017

12/WP/Sz-M/2017

65

78

10

23372

81,5

16

46/WD/NW/2017

29/WP/NW/2017

85

75

-

23372

80

17

50/WD/N-W/2017

31/WP/NW/2017

85

74,5

-

23372

79,75

18

60/WD/K-n/2017

12/WP/K-N/2017

79

80,5

-

23372

79,75

19

61/WD/NW/2017

37/WP/NW/2017

84,5

71

-

23372

77,75

20

48/WD/Sz-M/2017

7/WP/Sz-M/2017

79

76

-

23372 - ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania po zakończeniu procedury odwoławczej

77,50

21

40/WD/K-N/2017

9/WP/K-N/2017

81

73

-

23372 - ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania po zakończeniu procedury odwoławczej

77

22

57/WD/Nw/2017

36/WP/NW/2017

69

74,5

-

17872 - ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania po zakończeniu procedury odwoławczej

71,75

23

44/WD/K-N/2017

11/WP/K-N/2017

74

62

-

23372 - ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania po zakończeniu procedury odwoławczej

68

24

39/WD/N-W/2017

25/WP/NW/2017

70

64

-

19572 - ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania po zakończeniu procedury odwoławczej

67

25

42/WD/Nw/2017

27/WP/NW/2017

40

42

10

0 – wniosek nie osiągnął minimalnej punktacji, aby otrzymać dofinansowanie. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania po zakończeniu procedury odwoławczej

51

 

docWyniki