Szanowni Państwo!

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje ze Specjalistą ds. Projektów Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania, poniżej przedstawiamy harmonogram dyżurów pracownika LGD w poszczególnych gminach.

 

Dyżury obejmują bezpłatne konsultacje w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania wsparcia finansowego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.