Zapraszamy mieszkańców gmin powiatu nowodworskiego i malborskiego do wyrażenia opinii na temat warunków życia w swojej gminie. 

Badanie realizowane jest przez Żuławską Lokalną Grupę Działania. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki pozwolą nam na dostosowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Żuławskiej LGD do potrzeb mieszkańców i regionu

Ankieta