OGŁASZAMY CZWARTY NABÓR DO PROJEKTU

"Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu II wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców

powiatów malborskiego i sztumskiego"

Termin czwartego naboru do projektu: 17.02-26.02.2021

DOKUMENTY REKRUTACYJNE: