OGŁASZAMY PIĄTY NABÓR DO PROJEKTU

"Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu II wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców powiatów malborskiego i sztumskiego"

Termin piątego naboru do projektu: 25.03-08.04.2021

DOKUMENTY REKRUTACYJNE: