Wyżywienie i nocleg dn. 16.06.2017 jest w pełni pokrywany przez organizatora i uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.