Szanowni Państwo,


w imieniu Zarządu Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wytyczenia przebiegu Rowerowego Szlaku Mennonitów na obszarze Gminy Ostaszewo, Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański oraz Gminy Stegna. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 7 marca 2016 roku o godzinie
9.00 w siedzibie Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania przy ul. Plac Wolności 1 w Nowym Dworze Gdańskim.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o zajęcie stanowiska odnośnie przebiegu Rowerowego Szlaku Mennonitów poprzez złożenie najpóźniej do dnia 7 marca 2016 roku do godziny 9.00 mapy w skali 1:5000 z proponowanym przebiegiem wyżej wspomnianego szlaku.
Zapraszam do udziału w konsultacjach: organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, partnerów społecznych, instytucjonalnych i gospodarczych, przedstawicieli jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy, a także wszystkich zainteresowanych mieszkańców. To od Państwa zaangażowania i aktywności zależy jakość opracowywanego Projektu Organizacji Ruchu.

 pngZaproszenie