Masz mikro lub małą firmę świadczącą usługi w branży związanej ze spędzaniem czasu wolnego? Mamy dla Ciebie doskonałą wiadomość! Oferujemy dofinansowanie dla firm z terenu LGD na rozwój działalności związanej z szeroko pojętym czasem wolnym.

Kopia Dark Purple Green Modern Business Conference Poster

 Kto może się ubiegać?

 Mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne z terenu LGD.

Wysokość dofinansowania:

Maksymalna kwota dofinansowania: 500 tys. zł (do 65% kosztów).

Minimalna kwota dofinansowania: 50 tys. zł.

Dodatkowe warunki:
*Działalność gospodarcza prowadzona przez co najmniej 365 dni w ciągu ostatnich 3 lat.

*Nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie w ramach PS WPR;

*Upłynęły co najmniej 2 lata od dnia wypłaty pomocy wnioskodawcy na operację w zakresie zakładania nowych działalności gospodarczych w ramach PS WPR;

*Upłynęło co najmniej 2 lata od dnia wypłaty wnioskodawcy płatności ostatecznej na podejmowanie lub prowadzenie lub rozwijanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 4.2, 6.2, 6.4, lub 19.2 objętych PROW 2014-2020.

*Projekt musi być zrealizowany na obszarze LGD.

*Wnioskodawca musi być właścicielem nieruchomości lub posiadać prawo do dysponowania nią na czas realizacji projektu oraz okres trwałości (3 lata od wypłaty środków).

Realizacja projektu:

Maksymalny czas realizacji projektu to 2 lata od podpisania umowy dotacji.

Dotacja może być przeznaczona na zakup środków trwałych, budowę/przebudowę budynków, zakup oprogramowania itp.

Warunki dotyczące wyników:

Osiągnięcie co najmniej 30% zakładanego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie pełny rok obrachunkowy od wypłaty pomocy.

Zaliczka:

Możliwość otrzymania 50% dofinansowania w formie zaliczki, a kolejne 50% w formie refundacji po realizacji inwestycji.

Pierwsze nabory już w 2025 roku