Żuławska Lokalna Grupa Działania zaprasza na spotkania informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz pozostałych podmiotów działających na obszarze powiatu nowodworskiego oraz malborskiego w ramach inicjatywy LEADER z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 20142020

 

DLA KOGO? Spotkania kierowane są do osób chcących uzyskać dofinansowanie na działania wymienione w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla obszaru Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania.

Uwaga! Data pierwszego spotkania informacyjnego została błędnie podana. Spotkania odbedą się 16.10.2017. Wszstkie zapisane osoby zostały wcześniej poinformowane. Pozostłe osoby zapraszamy na spotkania 27.10.2017 i 30.10.2017.