Spotkania Grupy Roboczej ds. LSR

W dniach 5-6 sierpnia 2015 r. odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. W Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim spotkali się zarówno przedstawiciele sektora społecznego, publicznego oraz przedsiębiorcy z powiatu malborskiego i nowodworskiego. Głównym tematem spotkania było wypracowanie diagnozy obszaru, zdefiniowanie jego mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń. Efekt pracy grupy roboczej wkrótce będzie poddany konsultacjom społecznym.

3


2


 4  
 

 

W dniach 3-4 września 2015r. odbyły się następne spotkania grupy roboczej ds. opracowania Lokalnej strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W Domu Podcieniowym „Mały Holender” w Żelichowie spotkali się zarówno przedstawiciele sektora społecznego, publicznego oraz przedsiębiorcy z powiatu malborskiego i nowodworskiego. Głównym tematem spotkań było wypracowanie kolejnych elementów Lokalnej Strategii Rozwoju takich jak wskaźniki produktu i rezultatu dla przedsięwzięć i celów szczegółowych oraz innowacyjny i zintegrowany charakter LSR. Omówiona została również diagnoza obszaru i ludności. Efekt pracy grupy roboczej wkrótce będzie poddany konsultacjom społecznym.

5 

 7

 

W dniach 8-9 października odbyły się kolejne spotkania grupy roboczej ds. opracowania Lokalnej strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ponownie w Domu Podcieniowym „Mały Holender” w Żelichowie spotkali się zarówno przedstawiciele sektora społecznego, publicznego oraz przedsiębiorcy z powiatu malborskiego i nowodworskiego. Głównym tematem spotkań było tym razem podsumowanie i omówienie stanu prac nad Lokalną Strategią Rozwoju oraz  wypracowanie kolejnych założeń LSR m.in. dotyczących wskaźników, kryteriów wyboru projektów, planu działania, innowacyjności, zintegrowanego podejścia. Efekt pracy grupy roboczej wkrótce będzie poddany konsultacjom społecznym.

11 

10  

9 

 12 

W dniach 18-19 listopada 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim odbyły się ostatnie warsztaty strategiczne.  Celem warzstatów było budowanie kompetencji społecznych i mobilizacja partnerów z trzech sektorów na rzecz opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz ocena partycypacyjnego charakteru LSR. Ostatnim punktem warsztatów było przeprowadzenie oceny opracowanej Staregi Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność pod względem spełnienia kryteriów wyboru w ramach konkursu na wybów LGD.

zdjecie 1 GR

zdjecie 2 GR