Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem przez Zarząd Województwa Pomorskiego procesu dokonywania oceny spełnieniaprzez lokalne grupy działania (LGD) warunków określonych w § 8 ust. 1 i 3 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (umowa ramowa), Żuławska Lokalna Grupa Działania informuje, iż posiada możliwość ubiegania się o podwyższenie wysokości środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na podstawie § 8 ust. 3 umowy ramowej.

LGD może ubiegać się o zwiększenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR jedynie na operacje dotyczące rozwoju przedsiębiorczości. W poprzedniej ankiecie większość zainteresowanych (pow. 80%) opowiedziała się za konkursem: Stworzenie przedsiębiorstw wspierających gospodarczy rozwój regionu.

Ankieta przeznoczona jest dla potencjalnych Beneficjentów tego konkursu i dotyczy możliwości zwiększenia kwoty dofinansowania w ramach ww konkursu.

https://docs.google.com/forms/d/1OEG04epENS5MKdcAU0TmdRD7M46GplIShpe1cbvXFdQ/edit