W związku z zakończeniem przez Zarząd Województwa Pomorskiego procesu dokonywania oceny spełnienia przez lokalne grupy działania (LGD) warunków określonych w § 8 ust. 1 i 3 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (umowa ramowa), Żuławska Lokalna Grupa Działania informuje, iż posiada możliwość ubiegania się o podwyższenie wysokości środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na podstawie § 8 ust. 3 umowy ramowej.


LGD może ubiegać się o zwiększenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR jedynie na operacje dotyczące rozwoju przedsiębiorczości.
Ankieta przeznaczona jest dla potencjalnych Beneficjentów, którzy w ramach dodatkowych środków chcieliby wnioskować o pomoc na realizację operacji w ramach LSR.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_LwzMx--TapFJaCJgSXqWDwjttPuLozSVCYBTFzynwBySDQ/viewform?vc=0&c=0&w=1