Zapraszamy do udziału w warsztatach

 

Realizowanych w ramach projektu pn.


„Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla obszaru ŻLGD poprzez organizację warsztatów i wyjazdu studyjnego”

 

 

Do udziału zapraszamy przedstawicieli stowarzyszeń oraz przedsiębiorców z branż: zakwaterowanie, usługi gastronomiczne, kultura, rozrywka i rekreacja, przetwórstwo przemysłowe oraz pozostała działalność usługowa mających swoją siedzibę na terenie Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania.

Warsztaty będą się odbywały w miesiącach kwiecień-czerwiec 2019r. w Nowym Dworze Gdańskim, a ich celem będzie opracowanie Strategii integrującej kluczowe branże na terenie ŻLGD.

W ramach realizacji projektu zaplanowano również wyjazd studyjny „Na szlakach Małopolski” w terminie 13-17.05.2019. Wyjazd studyjny umożliwi poznanie produktów lokalnych, z których słynie region Małopolski oraz zdobycie nowych doświadczeń, które uczestnicy projektu będą mogli wykorzystać
w procesie tworzenia strategii integrującej branże na terenie ŻLGD.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc – informujemy iż o udziale w całym cyklu warsztatów
oraz wyjeździe studyjnym decyduje kolejność zgłoszeń.

Operacja pn. „Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru ŻLGD poprzez organizację warsztatów i wyjazdu studyjnego” mająca na celu opracowanie strategii „integracji branż mających kluczowe znaczenie dla obszaru ŻLGD” poprzez organizację warsztatów oraz wyjazdu studyjnego, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

UWAGA!

W związku z niezebraniem się grupy, rekrutacja zostaje przedłużona do 30.04.2019 r. Zmianie ulega również zapis dotyczący reprezentowania podmiotu, na treść: jeden podmiot może reprezentować maksymalnie 5 osób. 

Dokumenty do pobrania:

docRegulamin

doc Kwestionariusz zgłoszeniowy

docProgram wizyty studyjnej „Na szlakach Małopolski”