Szanowni Państwo

Z przyjemnością informujemy, że jako Żuławska Lokalna Grupa Działania zostaliśmy wybrani przez Zarząd Województwa Pomorskiego do realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014 – 2020. Przyznano nam 9 509 500,00 zł. Rozpoczynamy zatem przygotowania do organizacji konkursów. Pierwsze nabory wniosków planujemy na przełomie września i października br.

O wszelkich działaniach w tym zakresie będziemy Państwa na bieżąco informować

Oficjalna informacja o wynikach wyboru LSR znajduje się pod linkiem

http://dprow.pomorskie.eu/documents/239647/787413/Uchwa%C5%82a+Komisji.pdf/7d1668c9-3159-4814-80c4-036c56563bd8