Statut Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 191/2023 Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania z dnia 06-09-2023

pdfStatut