Żuławska Lokalna Grupa Działania jest stowarzyszeniem, które powstało w oparciu
o art.15 ustawy z 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz.427 oraz z 2008  r. Nr 98, poz. 634).
Żuławska Lokalna Grupa Działania obejmuje swym obszarem 10 gmin, tj.:
•    5 gmin z powiatu malborskiego (Gmina Wiejska Malbork. Gmina Stare Pole, Gmina Miłoradz, Gmina Lichnowy, Miasto i Gmina Nowy Staw),
•    5 gmina z powiatu nowodworskiego ( Gmina Ostaszewo, Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański, Gmina Stegna, Gmina Sztutowo, Miasto i Gmina Krynica Morska).
Obszar Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania leży w województwie pomorskim.
W całości pokrywa się z obszarami wiejskimi powiatu malborskiego (z tego obszaru wyłączone jest miasto Malbork) oraz powiatu nowodworskiego. Obszar Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania liczy łącznie 1130,48 km2 i zamieszkiwany jest przez 61 681 mieszkańców (wg GUS 31.12.2013) .