Władze Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania:

Zarząd

Wybrany na mocy Uchwały Nr 107/2015 Walnego Zebrania Członków Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania z dnia 17 listopada 2015 r. ze zmianami :

 1. Prezes Zarządu – Gmina Ostaszewo reprezentowana przez Michała Chrząszcza
 2. Wiceprezes Zarządu – Gmina Nowy Staw reprezentowana przez Jerzego Szałacha
 3. Skarbnik – Gmina Nowy Dwór Gdański reprezentowana przez Jacka Michalskiego
 4. Sekretarz – Gmina Miłoradz reprezentowana przez Arkadiusza Skorka
 5. Członek Zarządu - Gmina Stegna reprezentowana przez Tomasza Gajewskiego
 6. Członek Zarządu - Gmina Sztutowo reprezentowana przez Robert Zieliński
 7. Członek Zarządu - Gmina Stare Pole reprezentowana przez Marka Szczypiora
 8. Członek Zarządu - Gmina Malbork reprezentowana przez Marcina Kwiatkowskiego
 9. Członek Zarządu - Gmina Miasta Krynica Morska reprezentowane przez Krzysztofa Swata
 10. Członek Zarządu -Rajmund KossarzeckiKomisja Rewizyjna

Wybrana na mocy Uchwały Nr 119/2015 Walnego Zebrania Członków Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania z dnia 17 grudnia 2015r. ze zmianami:

 1. Anna Karkusiewicz - członek komisji rewizyjnej
 2. Stowarzyszennie na Rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju "Perspektywa" reprezentowane przez Małgorzatę Święcką - Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 3. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starym Polu reprezentowany przez Elżbietę Grzybowską - członek komisji rewizyjnej
 4. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Lasowicach Wielkich reprezentowany przez Danutę Zalewską - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

 

Rada Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania

 .. Wybrana  na mocy Uchwały nr 108/2015 Walnego Zebrania Członków Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania z dnia 17 listopada 2015 r. ze zmianami:.

 1. Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka Brać Mierzei reprezentowana przez Tomasza Szczepańskiego
 2. Stowarzyszenie Przyjazne Przedszkole reprezentowane przez Michała Zielskiego 
 3. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłoradzu reprezentowane przez Marcina Szesza
 4. Centrum Budowlane Nord-Bud reprezentowane przez Krzysztofa Pruchniewskiego
 5. Agroturystyczny Zajazd "Malibu" - reprezentowany przez Tatianę Szloser
 6. Stowarzyszenie Coolturalny Nowy Staw reprezentowane przez Krzysztofa Osijewskiego
 7. Gminny Dom Kultury i Sportu w Ostaszewie reprezentowane przez Monikę Zadrożną
 8. Agencja ALFA Adrian Bogusłowicz  reprezentowana przez Adriana Bogusłowicza
 9. Stowarzyszenie Przyjaciół Nowego Dworu Gdańskiego -Klub Nowodworski reprezentowanego przez Marka Opitza 
 10. Tomasz Sosnowski
 11. Gospodarstwo Rolne Bartłomiej Zalewski reprezentowane prze Bartłomieja Zalewskiego
 12. Zbigniew Puzio      
  Krzysztof Osijewski -Przewodniczący Rady ŻLGD
  Marek Opitz-  Wiceprzewodniczący Rady ŻLGD

 

Do pobrania:

 pdfRegulamin pracy Rady ŻLGD